cong-nghiep-Viet-Nam-01
Thiết bị công nghiệp

Những thành tựu của Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước

April 23, 2021
Spread the love

Sau 35 năm đổi mới, đặc biệt là sau 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

1. Đưa Việt Nam thoát khỏi những quốc gia nghèo nhất thế giới

Việt Nam từ một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành quốc gia có thu nhập thấp và đang tiến dần và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Và đóng góp vào những thành quả to lớn của đất nước có vai trò hết sức của sự nghiệp công nghiệp hóa đất nước.

nganh-cong-nghiep-san-xuat-vn

2. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có nền công nghiệp năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Năng lực cạnh tranh toàn cầu (CIP) của Việt Nam đang thuộc vào nhóm các quốc gia trung bình cao với vị trí thứ 44 trên thế giới (2018) theo đánh giá của UNIDO.
Cụ thể, giai đoạn 1990-2018 Việt Nam đã tăng 50 bậc và giai đoạn 2010-2018 tăng 23 bậc nhanh nhất trong các nước thuộc khu vực ASEAN.

3. Đưa Việt Nam lên vị trí thứ 22 quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới

Công nghiệp Việt Nam là ngành xuất khẩu chủ lực, có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong ngành kinh tế quốc dân, đóng góp xấp xỉ 30% GDP.
Trong tổng số 32 mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỷ USD vào năm 2019 hàng công nghiệp chiếm 29/32 mặt hàng và có 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD.
Theo thống kê xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2019 trong 10 doanh nghiệp lớn nhất thì 8/10 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp.

cong-nghiep-Viet-Nam

Để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu khu vực ASEAN về công nghiệp. Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp.
Với những nghị quyết đúng đắn và chính xác của đảng nhà nước, Việt Nam đã ngàu càng gặt hái được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực. Trong đó công nghiệp đang được phát triển là ngành mũi nhọn đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Nguồn:http://www.moit.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/nhung-thanh-tuu-noi-bat-trong-phat-trien-cong-nghiep-gop-phan-quan-trong-thuc-%C4%91ay-su-nghiep-cong-nghiep-hoa-hien-%C4%91ai-hoa-%C4%91at-nuoc-20443-3301.html

No Comments

Leave a Reply